Hgf logo lång.JPG

Östermalm


Mats Clauson, ordförande
MP_liten
Kontakta Mats:
info@HgfOstermalm.se
eller ring 08-667 36 54 (telefonsvarare)
Vår lokal: Strandvägen 35
11456 Stockholm

Hyresgästföreningens medlemsservice: 
stockholm@hyresgastforeningen.se 

    

Tack till er som kom på vårt årsmöte den 27 mars. Ett 50-tal besökare deltog, varav 32 röstberättigade som stödde valberedningens förslag till förtroendevalda;  inga stora förändringar. Vi tackade av Eva Möllers och valde in en ny ersättare, se nedan.  Efter mötet fick vi en genomgång av Roland Lätth och Sara Bäre om den s k Stockholmshyran, bakgrund&status av idag,  kriterier för bedömning, etc.  Många frågor ställdes och vi kommer nog att fortsätta under verksamhetsåret att utreda hur det påverkar våra boenden i Allmännyttan men också hur det på sikt påverkar det privata beståndet. På länkarna nedan finns protokoll m fl handlingar från mötet. För er som undrar vad vi gjort under året – se verksamhetsberättelsen.

Angående Stockholmshyran så har Hyresgästföreningen region Stockholm lagt upp information med närmare beskrivning på sidan Om systematisk hyressättning. 

 

Vi hade ett mycket välbesökt medlemsmöte i januari då vi räknade in 100 medlemmar!

Våra ämnen för kvällen:

·        Utredningen ”Stärkt ställning för hyresgäster”. Var befinner den sig idag? Förbundsjurist Susanna Skogsberg. Presentation.

·        Förhandlingsarbetet. Det hårdnande klimatet.
Förhandlingsstrategerna Kristoffer Burstedt och Jan Hedberg gav sin syn på läget. Principerna för ”Stockholmshyra” presenterades och väckte många frågor och livlig debatt.
Än är det oklart vad den samlade effekten kommer att bli. Trepartssamtal pågår och en delöverenskommelse är tecknad med tre allmännyttiga bolag. ”Stockholmshyra” presenteras som en skyddsmekanism för orimliga hyreshöjningar och ett skydd mot marknadshyra.   Det är ovisst när förhandlingar kommer igång med privata värdar. 

·       Husombudens roll i förhandlingsprocessen. Fredrik Bernhardtz, ny förhandlare för Östermalm presenterade sig och formerna för samarbetet.  

Fortfarande aktuellt – att skicka din historia och upplevelse som hyresgäst.  Välj mellan att maila den till justitiedepartementet.registrator@regeringskansliet.se, eller direkt till Justitiedepartementet, 10333 Stockholm, där ärendet diarieförs. Din berättelse stannar hos lagstiftaren som förhoppningsvis påverkas och agerar, men du måste underteckna med namn.  

 

Håll även koll på Hgf region Stockholms hemsida för olika aktiviteter. Om du har Facebook så följ länken till region Stockholms konto för att få dagsaktuell information.  

  


 

 

 

För att tala med juridisk expertis på Hyresgästföreningen ringer du 0771-443443.      

_____________________________________________________________________________________

Styrelsen 2018.  Från vänster:  Mats, ordförande. Clarence.  Nils, kassör. Marina. Ylva, v ordf, webbansvarig.  Ingrid, ledamot. Helene, ersättare.  I förhandlingsrådet för privata fastigheter sitter Mats, Clarence, Nils, Ylva.  Kontakta gärna oss om du har frågor om din hyra! För kontaktuppgifter till var och en se länken Kontaktuppgifter nedan.

                       MatsC ClarenceNilsMarinaYlva2ingrid

_______________________________________________________________

Manfred Klint har nytt uppdrag som förhandlare för Familjebostäder. Du når honom på 010-4591928.  Vår nye förhandlare för privata värdar är Fredrik Bernhardtz, tel: 010-459 20 92. För Stockholmshem är Käthe Eklund förhandlare. För Svenska Bostäder är Anders Öhrling din kontakt. Bäst är att ringa växeln 0771-443443.

  En fråga som har ställts rör betalning av medlemsavgift via autogiro. Begär det via hyresgastforeningen.se! Eller kontakta medlemscenter på 0771-443443.

_______________________________________________________________________________________________________________

Vi behöver flera förtroendevalda, särskilt nya husombud. Är du intresserad eller vill veta mer, maila en fråga eller intresseanmälan!

Kontaktperson för valberedningen är Jonas Forchhammer. Maila gärna honom för en diskussion! 

                                                               

                                                                                                                         Östermalms hyresgästförening arbetar för Dig!

Kontakt&info om styrelseledamöter

Protokoll från årsmötet 2019

Verksamhetsberättelse för 2018

Verksamhetsplan för 2019

Ekonomisk rapport 2017

Revisionsberättelse 2017

                                                                                                                    Lokala hyresgästföreningar

 

   

                                               Om fastighetsägaren vill att du skall godkänna ombyggnad – läs nedan först.
Om Du kontaktas av husägaren eller hans representant för att - med Din namnteckning - godkänna avsikten att påbörja ombyggnad av Din lägenhet, så skall Du inte skriva på med en gång.
Kontakta Hyresgästföreningen på 0771-443 443 eller maila på stockholm@hyresgastforeningen.se . Berätta för Hgf:s medlemsservice att ni har ombyggnad på gång i huset och be om hjälp! Så kontaktar de er och ger er hjälp och stöd.

 


 

Ge oss din emailadress när du kontaktar oss!

För att hålla nere kostnaderna övergår vi alltmer till e-postinformation för framtida kallelser.
Vill och kan du rapportera din emailadress till hyresgästföreningen?
Sänd ett email med dina kontaktuppgifter till stockholm@hyresgastforeningen.se eller ring vår telefonsvarare på 08-667 36 54

Vid senaste utskicket studsade massor av email tillbaka. Så om du byter emailleverantör; tänk på att ändra hos oss också! Tack!