Hgf logo lång.JPG

Östermalm


Mats Clauson, ordförande
MP_liten
Kontakta Mats:
info@HgfOstermalm.se
eller ring 08-667 36 54 (telefonsvarare)
Vår lokal: Strandvägen 35
11456 Stockholm

Hyresgästföreningens medlemsservice: 
stockholm@hyresgastforeningen.se 

Vykort_insta-150x150    

Vi kallar till ordinarie årsmöte för Östermalm den 27 mars, kl 18:00.  Lokal: sal 1, Östermalms föreningsråd, Fältöversten.  Passa på att komma och påverka vilka som väljs in som styrelsemedlemmar! Vi bjuder på något till fikat till att börja med.

Som talare på mötet har vi bjudit in Roland Lätth som kommer att förklara upplägget med Stockholmshyra, bakgrund, tidsplan, kriterier för bedömning mm. Tid för frågor kring detta.

 

Hyresgästföreningen har lagt upp information om hur januariöverenskommelsen kan komma att påverka oss hyresgäster, dvs det som kallas ”friare hyressättning”. Läs här:

Tack till alla som kom på vårt medlemsmöte den 14 januari och gjorde det så livaktigt. Vi räknade in 100 medlemmar!

Våra ämnen för kvällen var:

·        Utredningen ”Stärkt ställning för hyresgäster”. Var befinner den sig idag? Förbundsjurist Susanna Skogsberg. Presentation.

·        Förhandlingsarbetet. Det hårdnande klimatet.
Förhandlingsstrategerna Kristoffer Burstedt och Jan Hedberg gav sin syn på läget. Principerna för ”Stockholmshyra” presenterades och väckte många frågor och livlig debatt.
Än är det oklart vad den samlade effekten kommer att bli. Trepartssamtal pågår och en delöverenskommelse är tecknad med tre allmännyttiga bolag. ”Stockholmshyra” presenteras som en skyddsmekanism för orimliga hyreshöjningar och ett skydd mot marknadshyra.  Läs via länken  hur regionen presenterat formerna för Stockholmshyra. Det är ovisst när förhandlingar kommer igång med privata värdar. 

·       Husombudens roll i förhandlingsprocessen. Fredrik Bernhardtz, ny förhandlare för Östermalm presenterade sig och formerna för samarbetet.  

Tack till er som anmälde intresse för att bli husombud och till er som lämnade in utvärdering angående mötet. Vi tar till oss alla kommentarer.  

 

Angående det Mats påminde om – att skicka din historia och upplevelse som hyresgäst – så kan du välja mellan att maila den till justitiedepartementet.registrator@regeringskansliet.se, eller direkt till Justitiedepartementet, 10333 Stockholm, där ärendet diarieförs. Din berättelse stannar hos lagstiftaren som förhoppningsvis påverkas och agerar, men du måste underteckna med namn.  

 

 

Övrigt: Vykortskampanjen har nu genererat 10 000 underskrifter och varje dag kommer nya protester. Vi på Östermalm vet hur det blir när Allmännyttan säljs ut. Vi kommer att uppvakta politiker om dessa och andra bostadspolitiska frågor och se till det hamnar högt upp i den politiska agendan. 

 

Håll även koll på Hgf region Stockholms hemsida för olika aktiviteter. Om du har Facebook så följ länken till region Stockholms konto för att få dagsaktuell information.  En stor demonstration utanför Stadshuset den 28 januari samlade 700 demonstranter som protesterade emot utförsäljningar av allmännyttan.

  


 

 

 

För att tala med juridisk expertis på Hyresgästföreningen ringer du 0771-443443.      

_____________________________________________________________________________________

Styrelsen 2018.  Från vänster:  Mats, ordförande. Clarence. Eva, sekreterare. Nils, kassör. Marina. Ylva,v ordf, webbansvarig.  Ingrid suppleant. I förhandlingsrådet för privata fastigheter sitter Mats, Clarence, Nils, Ylva. För Micasa sitter Eva. Kontakta gärna oss om du har frågor om din hyra! För kontaktuppgifter till var och en se länken Kontaktuppgifter nedan.

                       MatsC ClarenceEvaNilsMarinaYlva2ingrid

_______________________________________________________________

Manfred Klint har nytt uppdrag som förhandlare för Familjebostäder. Du når honom på 010-4591928.  Vår nye förhandlare för privata värdar är Fredrik Bernhardtz, tel: 010-459 20 92. För Stockholmshem är Käthe Eklund förhandlare. För Svenska Bostäder är Anders Öhrling din kontakt. Bäst är att ringa växeln 0771-443443.

  En fråga som har ställts rör betalning av medlemsavgift via autogiro. Begär det via hyresgastforeningen.se! Eller kontakta medlemscenter på 0771-443443.

_______________________________________________________________________________________________________________

Vi behöver flera förtroendevalda, särskilt nya husombud. Är du intresserad eller vill veta mer, maila en fråga eller intresseanmälan!

Kontaktperson för valberedningen är Jonas Forchhammer. Maila gärna honom för en diskussion! 

                                                               

                                                                                                                         Östermalms hyresgästförening arbetar för Dig!

Kontakt styrelseledamöter

Protokoll från årsmötet 2018

Verksamhetsberättelse för 2017

Ekonomisk rapport 2017

Revisionsberättelse 2017

                                                                                                                      Lokala hyresgästföreningar

 

      _______________________________________________________________________________________________________________________________

      

                                               Om fastighetsägaren vill att du skall godkänna ombyggnad – läs nedan först.
Om Du kontaktas av husägaren eller hans representant för att - med Din namnteckning - godkänna avsikten att påbörja ombyggnad av Din lägenhet, så skall Du inte skriva på med en gång.
Kontakta Hyresgästföreningen på 0771-443 443 eller maila på stockholm@hyresgastforeningen.se . Berätta för Hgf:s medlemsservice att ni har ombyggnad på gång i huset och be om hjälp! Så kontaktar de er och ger er hjälp och stöd.


 

 

 

 

 

 

Ge oss din emailadress när du kontaktar oss!

För att hålla nere kostnaderna övergår vi alltmer till e-postinformation för framtida kallelser.
Vill och kan du rapportera din emailadress till hyresgästföreningen?
Sänd ett email med dina kontaktuppgifter till stockholm@hyresgastforeningen.se eller ring vår telefonsvarare på 08-667 36 54

Vid senaste utskicket studsade massor av email tillbaka. Så om du byter emailleverantör; tänk på att ändra hos oss också! Tack!