Hgf logo lång.JPG

Östermalm


Mats Clauson, ordförande
MP_liten
Kontakta Mats:
info@HgfOstermalm.se
eller ring 08-667 36 54 (telefonsvarare)

Hyresgästföreningens medlemsservice: 
stockholm@hyresgastforeningen.se 

 

 

 

 

Nu är det dags för årsmöte. Vi välkomnar alla till föreningslokal 1 på Valhallavägen 148 den 26 mars. Registrering och fika från 1715.  Nomineringsförslag skickas senast 2 veckor innan till valberedningen (kontaktinfo nedan). Gästtalare är Marcus Jonsson, opinionsstrateg på Hyresgästföreningen.  Se närmare information även annons i nummer 2 av Hem&Hyra.

Angående vår workshop för husombud den 30 januari: Hoppas att många tar tillfället i akt och anmäler sig till den utbildning som nu anordnas av regionen under två tillfällen i april. Inbjudan har skickats ut.

 


Tack till alla er som kom på medlemsmötet den 27 november. Över hundra medlemmar lyssnade på presentationer om den skillnad Hyresgästföreningen kan göra och arbete som pågår just nu! Vår förhandlare på Östermalm Manfred Klint inledde med en översikt av förhandlingsläget för 2018.
Första talare var Simon Safari som talade om hur arbetet i regionen fortskrider med det som benämnts Systematisk hyressättning. Läs mer om detta på Hgf:s webb och följ gärna debatten på sociala medier.
Nästa talare Susanna Skogsberg fortsatte med läget för betänkandet ”Stärkt ställning för hyresgäster” som syftar till att ändra i lagstiftningen för att stärka hyresgästens rättigheter efter ombyggnation.  Länkar till några bilder ur presentationen. Stärkt ställning… samt Utdrag ur propositioner...
Sist ut var Marcus Jonsson som (för att stödja att betänkandet utmynnar i lagändring) uppmuntrade oss alla att att skicka berättelser om egna erfarenheter i syfte att påverka lagstiftaren att göra dessa ändringar. Det du kan berätta kan handla om t ex orimliga hyreshöjningar efter renoveringar eller uteblivna möjligheter att påverka standarden eller oönskade ”standardförbättringar”. Om du skriver till oss på  info@hgfOstermalm.se hjälper vi till med din berättelse. Du kan också skicka den direkt till Justitiedepartementet, 10333, Stockholm
eller via mail justitiedepartementet.registrator@regeringskansliet.se.
För att tala med juridisk expertis på Hyresgästföreningen ringer du 0771-443443.

Bilder från kvällen:
                                          ManfredMarcusSannaSimonMats

 

_______________________________________________________________________________________________________________

Följ gärna Hyresgästföreningen Region Stockholm på sociala medier för att se dagsaktuella aktiviteter.

Vi behöver flera förtroendevalda, särskilt nya husombud. Är du intresserad eller vill veta mer, maila en fråga eller intresseanmälan!

Kontaktperson för valberedningen är Jonas Forchhammer. Maila gärna honom för en diskussion! 

______________________________________________________________

                                                             

Styrelsen 2017.  På bild Mats, ordförande. Clarence, v ordförande. Eva, sekreterare. Nils, kassör. Marina. Ylva, webbansvarig.  Jolanta. Gunilla, suppleant. För kontaktuppgifter till var och en se dokumentet nedan. I förhandlingsrådet för privata fastigheter sitter Mats, Nils, Ylva, Jolanta, Gunilla. Kontakta gärna oss om du har frågor om din hyra!

  MatsC ClarenceEvaNilsMarinaYlva2JolantaGunilla

_______________________________________________________________

Förhandlare för privata värdar på Östermalm är  Manfred Klint.  Om du önskar rådgivning rörande din värd; ring 0771-443443 och redogör för problemen så slussas du rätt.                    

  En fråga som har ställts rör betalning av medlemsavgift via autogiro. Begär det via hyresgastforeningen.se! Eller kontakta medlemscenter på 0771-443443.

                                                               

                                                                                                                         Östermalms hyresgästförening arbetar för Dig!

Kontakta oss gärna via länkarna i bifogade dokument.

Kontakt styrelseledamöter

Styrelse samt övriga förtroendevalda 2017

Verksamhetsberättelse för 2016

Verksamhetsplan för 2017

                                                                                                              Lokala hyresgästföreningar

      _______________________________________________________________________________________________________________________________

      

                                               Om fastighetsägaren vill att du skall godkänna ombyggnad – skriv inte på!
Om Du kontaktas av husägaren eller hans representant för att - med Din namnteckning - godkänna avsikten att påbörja ombyggnad av Din lägenhet, så skall Du inte skriva på!
Kontakta Hyresgästföreningen på
0771-443 443 eller maila på stockholm@hyresgastforeningen.se istället. Berätta för Hgf:s medlemsservice att ni har ombyggnad på gång i huset och be om hjälp! Så kontaktar de er och ger er hjälp och stöd.


Ge oss din emailadress när du kontaktar oss!

För att hålla nere kostnaderna övergår vi alltmer till e-postinformation för framtida kallelser.
Vill och kan du rapportera din emailadress till hyresgästföreningen?
Sänd ett email med dina kontaktuppgifter till stockholm@hyresgastforeningen.se eller ring vår telefonsvarare på 08-667 36 54

Vid senaste utskicket studsade massor av email tillbaka. Så om du byter emailleverantör; tänk på att ändra hos oss också! Tack!